Ammatillinen oikeusturvavakuutus

YTK-Yhdistyksen jäsenenä sinulla on käytössäsi ammatillinen oikeusturvavakuutus työ- tai virkasuhteeseesi liittyvien riita- ja rikosasioiden varalta. Ammatillinen oikeusturvavakuutus kannattaa, koska kotivakuutuksen yhteyteen liitetty oikeusturva korvaa kuluja vain yksityiselämään liittyvissä asioissa.

Lyhyesti

Vakuutuksesta korvataan asian hoitamisesta syntyvät kohtuulliset ja välttämättömät asianajo- ja oikeudenkäyntikulut.

Edellytykset vakuutuksen käyttämiselle:

 • jäsenyytesi YTK-Yhdistyksessä on kestänyt vähintään kuusi kuukautta,

 • jos jäsenyytesi on ollut voimassa alle kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita- tai rikosasia perustuu, olla syntynyt jäsenyyden voimassaoloaikana ja

 • olet maksanut jäsenmaksut asianmukaisesti

Vakuutus kattaa

 • omaan työ- tai virkasuhteeseesi liittyviä oikeudellisia riita- ja rikosasioita
 • oman lakimiehesi käyttämisestä aiheutuvia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja
 • sinun maksettavaksesi tuomittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja

Vakuutus ei kata esimerkiksi

 • asiaa, jossa on kyse työsuhteen päättämisen ehdoista
 • konkurssiin tai ulosottoon liittyviä asioita
 • syytettä, joka koskee tahallista tai törkeää tekoa
 • yritystoimintaan, osakkuuteen yrityksessä tai jäsenyyteen yrityksen hallinnollisissa elimissä liittyviä asioita

Vakuutusmäärä ja omavastuu

Oikeusturvavahingossa korvauksen enimmäismäärä on 10 000 euroa.
Mikäli riidan kohde voidaan arvioida rahassa, vakuutuksesta korvataan korkeintaan riidanalaisen asian kaksinkertainen määrä.

Omavastuusi on 15 prosenttia korvattavista kustannuksista, kuitenkin vähintään 250 euroa.

Edellä selostettu ei ole täydellinen selvitys oikeusturvavakuutuksen sisällöstä. Vakuutuksen tarkka sisältö on kerrottu vakuutusehdoissa.

1.1.2019 voimaan tulleet vakuutusehdot ja YTK-Yhdistyksen erityisehdot löydät täältä.

Näin käytät ammatillista oikeusturvavakuutusta

 1. Soita tai lähetä viesti YTK-Yhdistykseen
  Tarkastamme jäsenyytesi voimassaolon ja käymme läpi korvauksen saamisen yleiset edellytykset. 
 2. Valitse haluamasi asiamies (=lakimies/asianajaja)
  Voit itse valita asiamiehesi. Asiamiehen on oltava asianajaja tai lakimies. Halutessasi voit etsiä sopivan asiamiehen YTK-Yhdistyksen kanssa yhteistyötä tekevästä Opuslex-asianajoverkostosta. Verkoston lakimiehet tuntevat yhdistyksen tarjoaman vakuutuksen ja osaavat toimia sen mukaisesti.
 3. Mikäli käytät muuta kuin Opuslex-verkoston lakimiestä, ohjaa asiamiehesi yhdistyksen kotisivuille tutustumaan oikeusturvavakuutuksen ehtoihin ja korvauksen hakemiseen.
 4. Hae korvausta asiamiehen välityksellä
  Saadaksesi oikeusturvaedun on siitä kirjallisesti ilmoitettava Pohjola Vakuutukselle etukäteen. Lakimies tekee vahinkoilmoituksen ja toimittaa sen Pohjola Vakuutukselle.
 5. Odota korvauspäätöstä 
  Vakuutuksenantaja antaa kirjallisen korvauspäätöksen sinulle ja asiamiehellesi.

Mainitse vahinkoilmoituksessasi alla oleva vakuutustunnus ja vakuutuksenottajan yhteystiedot

Vakuutuksen numero: 16-592-884-0
Nimi: YTK-Yhdistys Ry
Y-tunnus: 2010274-1
Lähiosoite: Teollisuuskatu 4
Postinumero: 32200
Postitoimipaikka: Loimaa
Sähköpostiosoite: yhdistys@ytk-yhdistys.fi
Puhelinnumero: 02 760 7630

Vapaamuotoinen vahinkoilmoitus lähetetään osoitteeseen:
Pohjola Vakuutus Oy
Oikeusturvavahingot
PL 330
00013 OP

tai sähköisesti osoitteeseen:
oikeusturvavahingot@pohjola.fi

Vahinkoilmoitukseen kannattaa liittää kopiot vahinkoon liittyvistä asiakirjoista, esimerkiksi osapuolten välillä käydystä kirjeenvaihdosta tai oikeudelle toimitetuista haastehakemuksista tai muista kirjelmistä. Näitä tarvitaan vahinkoasian käsittelyssä.

Vahinkoilmoituksen saapumisen jälkeen Pohjola Vakuutus pyytää tarvittaessa lisäselvitystä vahingon korvattavuuden ratkaisemiseksi. Kun kaikki tarvittavat tiedot ovat käytettävissä, Pohjola Vakuutus antaa kirjallisen korvausratkaisun, joka toimitetaan sinulle ja asiamiehellesi.

Pohjola Vakuutuksen yleinen jäsenneuvonta oikeusturvavahingoissa:
Korvausneuvonta 0303 0303
, sähköposti: oikeusturvavahingot@pohjola.fi

Jäsentemme kokemuksia oikeusturvavakuutuksesta:

”Tuo turvaa ja vahvistusta sille, että työntekijän kustannuksella ei työmarkkinoilla tehdä mitä tahansa.”  Jesse, 31 vuotta, jäsen vuodesta 2011

”Hyvää tiedotusta, selkeitä neuvoja ja simppeli prosessi.” Katja, 29 vuotta, jäsen vuodesta 2019 

”Päätös tuli ripeästi. Lakimies haki oikeusturvavakuutuksesta korvauspäätöksen.” Taina, 56 vuotta, jäsen vuodesta 2007 

Linkki kyselyyn