Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturman ja ammattitaudin varalta siten kun työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään. Valtiokonttori korvaa valtion työntekijöille sattuneet työtapaturmat ja ammattitaudit. Tapaturmavakuutuksen perusteella suoritetaan korvauksia sekä työtapaturmasta että ammattitaudista.

 • Työtapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, ennalta arvaamatonta ja ulkoisen tekijän aiheuttamaa tapaturmaa, josta seurauksena on vamma tai sairaus, joka on kohdannut työntekijää

  • työssä
  • työstä johtuvissa olosuhteissa, työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla asunnosta työpaikalle ja päinvastoin
  • hänen ollessa työnantajan asioilla tai työntekijän yrittäessä varjella tai pelastaa työnantajan omaisuutta tai työtoimintansa yhteydessä ihmishenkiä
  • hänen suorittaessaan tilapäisesti työtä suomalaisen työnantajan lähettämänä tai suomalaisen yhtiön ulkomailla toimivan emo- tai tytäryhtiön palveluksessa

  Työtapaturmana korvataan myös vamma, joka on syntynyt lyhyehkönä, enintään yhden vuorokauden pituisena aikana ja jota ei korvata ammattitautina. Esim. syövyttävän aineen aiheuttama vamma tai työliikkeen aiheuttama lihaksen tai jänteen kipeytyminen.

 • Ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, joka on aiheutunut työssä fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä. Sairauden toteaminen ammattitaudiksi edellyttää sellaista lääketieteellistä tutkimusta, jossa on käytettävissä riittävä tieto työssä olevasta altistuksesta. Ammattitautiasetuksessa on luettelo yleisimmistä ammattitaudeiksi luettavista sairauksista. Sairaus voidaan korvata ammattitautina, vaikka sitä ei luettelossa mainittaisikaan, jos sairauden syy-yhteys työn sisältämään fysikaaliseen, kemialliseen tai biologiseen altistavaan tekijään on osoitettavissa.

  • Ilmoita asiasta välittömästi työnantajalle tai lähimmälle esimiehellesi
  • Pyydä työnantajalta vakuutustodistus ja ota se mukaan hoitolaitokseen
  • Anna työnantajallesi kaikki tarvittavat tiedot tapaturmailmoituksen tekemistä varten ja varmista, että työnantaja tekee tapaturmailmoituksen vakuutusyhtiölle

  Jos työnantajalla ei tapaturmahetkellä ole lakisääteistä tapaturmavakuutusta, ilmoitus tapaturmasta tehdään Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon.

 • Tarkat tiedot siitä, mitä vakuutus korvaa saa vakuutusyhtiöstä, josta tapaturmavakuutus on otettu.

  Korvauksen piiriin kuuluvat mm.

  1. Sairaanhoito-, tutkimus-, lääke- ja matkakulut.
  2. Ohimenevän työkyvyttömyyden ajalta tapaturmavakuutuksen päivärahaa voi saada enintään yhden vuoden ajalta.
  3. Tapaturmaeläkettä tai osaa siitä voi saada, jos on tullut tapaturman seurauksena täysin työkyvyttömäksi tai työkyky on alentunut ja työkyvyttömyys jatkuu yli vuoden.
  4. Tapaturmaeläkettä maksetaan, jos työkyvyttömyys jatkuu yli vuoden kuluttua tapaturmasta.
  5. Vamman tai sairauden aiheuttamasta yleisestä haitasta maksetaan ns. haittaraha (aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta).

  Kuolemantapauksessa maksetaan hautausapua ja perhe-eläkettä leskelle ja alaikäisille lapsille sekä opiskeleville alle 25-vuotiaille lapsille.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Linkki kyselyyn