Yleistä YT-neuvotteluista

Yrityksen on laadittava vuosittain henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet, joista käyvät ilmi henkilöstön rakenteen ja määrän kehittyminen sekä periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä. Suunnitelmassa pitää olla arvio työntekijöiden ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja arvioon perustuvat koulutustavoitteet.

Suunnitelman ja tavoitteiden toteutumista seurataan yhteistoiminnassa. Työnantajan on annettava henkilöstöryhmien edustajille neljännesvuosittain tiedot yrityksen määräaikaisista ja osa-aikaisista työntekijöistä. Yrityksen on annettava henkilöstön edustajille vuosittain selvitys ulkopuolisen työvoiman käytöstä, jos alihankintatyötä tehdään yrityksen työtiloissa tai työnantajan kohteessa. Jos ulkopuolisen työvoiman käytöstä alihankintana tai vuokratyönä aiheutuu henkilöstövaikutuksia, asia on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä.

Lain mukaan työnantajan on tiedotettava myös tilinpäätöksestä, yrityksen taloudellisesta tilasta ja eri henkilöstöryhmien palkkauksesta. Jos näitä tietoja ei anneta henkilöstölle, henkilöstön edustajat voivat vaatia tuomioistuimelta päätöstä, jossa työnantajaa vaaditaan antamaan tiedot sakon uhalla.

YT-lain mukaisissa neuvotteluissa työnantajan on annettava riittävän ajoissa aloite ja kulloistakin asiaa koskevat tiedot, jotta työntekijät voivat valmistautua neuvotteluihin.

Laki koskee yrityksiä, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Alle 30 työntekijän yrityksiin kaikkia lain säännöksiä ei sovelleta. Näitä ovat:

  • työhönotossa noudattavien periaatteiden ja käytäntöjen käsittely (15 §)
  • vuokratyövoiman käytön jatkettu neuvottelumenettely (17 §:n 3 ja 4 momentti)
  • yrityksen sisäistä tiedottamista koskeva yhteistoimintamenettely (18 §)
  • muuhun lainsäädäntöön perustuvien suunnitelmien, periaatteiden ja käytäntöjen käsittely (19 §)
  • työ- ja aloitetoiminnan säännöt ja asuntojen jakaminen (27 §:n 1 momentin 2–4 kohta)

Suomalaiseen yritysryhmään, jossa on vähintään 500 työntekijää ja Euroopan talousalueella toimivaan yritysryhmään, jossa on vähintään 1 000 työntekijää vähintään kahdessa jäsenvaltiossa, sovelletaan Lakia yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä (konserniyhteistoimintalaki).

Haluatko lisätietoa?

Ovatko yhteistoimintaneuvottelut edessä ja haluaisit saada lisätietoa niihin valmistautumiseen? Kirjaudu OMA+-palveluun ja katso Lakiruutu-sarjan viides jakso, jossa käsitellään yhteistoimintaneuvotteluita. Lakiruudussa vastataan muun muassa kysymyksiin siitä, milloin YT-neuvottelut on pidettävä, mitä tietoja työnantajan on annettava ja kuka edustaa henkilöstöä neuvotteluissa.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Linkki kyselyyn