Vuosiloman ajalta maksetaan vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkka. Viikko- ja kuukausipalkkainen saa normaalin palkkansa loman ajalta. Kuukausipalkkaisen lomapalkkaan lisätään muut kuin tilapäiset palkanlisät. Vuosilomapalkka on maksettava työntekijälle ennen loman alkamista. Enintään kuuden päivän pituiselta lomajaksolta lomapalkka saadaan kuitenkin maksaa työsuhteessa tavanmukaisesti noudatettavina palkanmaksupäivinä.

Tunti- ja urakkapalkkaisen (joihin sovelletaan 14 päivän ansaintasääntöä) lomapalkka määräytyy yleensä keskipäiväpalkan ja lomapäivien lukumäärän mukaan määräytyvien kertoimien perusteella. Keskimääräinen päiväpalkka saadaan jakamalla lomanmääräytymisvuoden (1.4. - 31.3.) työssäoloajan palkka (vähennettynä ylitöiden korotusosilla) tehtyjen työpäivien lukumäärällä. Tähän lisätään kahdeksasosa tehdyistä ylitöistä. Kun keskipäiväpalkka on laskettu, lomapalkka saadaan kertomalla keskipäiväpalkka vuosilomalain 11 §:stä ilmenevällä kertoimella seuraavasti:

Työntekijöille, joihin sovelletaan ns. 35 tunnin ansaintasääntöä ja joille maksetaan muuta kuin viikko- tai kuukausipalkkaa, maksetaan prosenttiperusteinen vuosilomapalkka. Jos työsuhde on kestänyt lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä alle vuoden, vuosilomapalkan suuruus on 9 % edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta palkasta (vähennettynä ylityökorvausten korotusosilla). Jos työsuhde on kestänyt 31.3. mennessä yli vuoden, vuosilomapalkan prosentti on 11,5 %.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Linkki kyselyyn