Perjantaina 25.6. asiakaspalvelumme on keskikesän tunnelmissa ja suljettuna. Leppoisaa juhannusta!

Henkilökohtaiset perusteet

Työntekijästä johtuva henkilökohtainen peruste voi olla työsopimuksesta tai laista johtuvien työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakava rikkominen tai laiminlyönti. Irtisanomisen perusteena voi olla myös työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennainen muuttuminen, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään.


Yleisin henkilökohtainen irtisanomisperuste on työntekijän työvelvoitteen laiminlyönti. Se voi tarkoittaa työtehtävien laiminlyöntiä, puutteellista hoitoa, luvatonta poissaoloa tai toistuvaa myöhästelyä. Irtisanomisperuste voi olla myös ilmeinen huolimattomuus työssä, työnantajan antamien määräysten noudattamatta jättäminen, epäasiallinen käyttäytyminen, työstä kieltäytyminen tai epärehellisyys. Kyseessä on oltava sellainen velvoitteiden vakava rikkominen tai laiminlyönti, joka vaikuttaa olennaisesti työnantajan ja työntekijän väliseen työsuhteeseen.

Laissa on myös luettelo seikoista, joita ei voi pitää asiallisena ja painava syynä työsuhteen päättämiselle. Näitä ovat työntekijän sairaus, työntekijän osallistuminen työtaistelutoimenpiteeseen, työntekijän poliittiset, uskonnolliset tai yhteiskunnalliset mielipiteet sekä turvautuminen työntekijän käytettävissä oleviin oikeusturvakeinoihin. Sairaus voi kuitenkin olla irtisanomisperuste, jos työntekijän työkyky on vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista.

Jos työntekijän edellytykset tehdä työtään muuttuvat työsuhteen kestäessä niin paljon, ettei hän enää kykene suoriutumaan työtehtävistään, se voi olla peruste työsuhteen irtisanomiselle. Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen esimerkiksi työntekijän saadessa pitkäaikaisen vapausrangaistuksen tai autonkuljettajan saadessa pitkän ajokiellon.

Tarvitsetko lisätietoa henkilöön liittyvistä irtisanomisperusteista?

Kirjaudu OMA+-palveluun ja katso Lakiruudun ensimmäinen jakso, jossa kerrotaan muun muassa varoituksista ja kielletyistä irtisanomissyistä tarkemmin.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Linkki kyselyyn