Työsopimus voidaan perustellusta syystä tehdä määräaikaiseksi. Laissa on säädetty rajoituksia, jotka koskevat työnantajan aloitteesta tehtyjä määräaikaisia työsopimuksia. Jos työsopimus tehdään työntekijän aloitteesta määräaikaiseksi, laissa olevia rajoituksia ei sovelleta.

Työsopimus voidaan tehdä määräaikaiseksi, jos työn luonne sitä edellyttää. Tällöin on kyse määrätyn työn tekemisestä tai sellaisesta lyhytaikaisesta työstä, jota työnantaja ei teetä jatkuvasti. Tällaisia töitä ovat lyhytaikaiset projektityöt ja kausiluonteiset työt. Kausiluonteisia töitä tehdään esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa sekä matkailualalla.

Määräaikaisuuden perusteena voi olla sijaisuus. Sijaisuuden peruste voi olla mikä tahansa työntekijän poissaolo kuten vuosiloma, opintovapaa tai perhevapaa. Perusteena voi olla myös virallisissa oppi- ja koulutusohjelmissa tarkoitettu työharjoittelu.

Määräaikaisen työsopimuksen käyttö on mahdollista, jos työnantajalla on muu yrityksen toimintaan tai tehtävään työhön liittyvä perusteltu syy. Perusteen on oltava asiallinen syy, joka liittyy ajallisesti tai työn luonteen vuoksi kestoltaan rajoitettuun työhön. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi tuotantohuippujen tasaaminen tai tilauskannan vaihtelu.

Työsopimuslain perustelujen mukaan joillakin aloilla toiminnan aloittamisesta johtuva kysynnän vakiintumattomuus voi olla peruste määräaikaiselle työsopimukselle. Pelkkä toiminnan vakiintumattomuus ei ole peruste, vaan sen tulee liittyä toiminnan aloittamiseen tai merkittävään laajentamiseen.

Määräaikaisen työsopimuksen katsotaan muuttuneen toistaiseksi voimassa olevaksi, mikäli työnantaja sovitun sopimuskauden päätyttyä sallii työntekijän jatkaa työntekoa.

Työsopimuslaissa kielletään toistuvien peräkkäisten työsopimusten teko ilman perusteltua syytä. Laki ei kiellä peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuksia, mutta niiden edellytyksenä on se, että työnantaja ei pyri peräkkäisillä työsopimuksilla kiertämään toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin liittyvää suojaa. Peräkkäisten määräaikaisten työsopimusten tekeminen on mahdollista esimerkiksi silloin kun työnantaja tarjoaa sijaiselle uutta määräaikaista sijaisuutta edellisen sopimuksen päätyttyä.

Pitkäaikaistyötön eli edellisen 12 kuukauden ajan yhtäjaksoisesti työttömänä TE-palveluiden ilmoituksen mukaan ollut henkilö voidaan palkata enintään vuoden kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteltua syytä. Työttömyyden yhtäjaksoisuus ei katkea enintään kahden viikon mittaisten työ- tai virkasuhteiden takia. Työsopimus pitkäaikaistyöttömän kanssa voidaan uusia enintään kahdesti, mutta työsuhteiden yhteenlaskettu kestoaika ei voi ylittää yhtä vuotta.  

Toisaalta on muistettava, että jo ensimmäinen ilman perustetta tehty määräaikainen työsopimus on katsottava toistaiseksi voimassa olevaksi. Mikäli toistuvien määräaikaisten sopimusten edellytykset eivät täyty, sopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana siitä lukien, kun määräaikaisuuden peruste ensimmäisen kerran puuttui.

Jos työnantajan ja työntekijän välillä on tehty useita peräkkäisiä, keskeytymättömiä tai vain lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia, työsuhteen katsotaan työsuhde-etuuksien määräytymisen kannalta jatkuneen yhdenjaksoisena.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Linkki kyselyyn