Koeaika

Työsuhteen alussa voidaan sopia koeajasta, jonka aikana osapuolet voivat päättää työsuhteen heti. Koeaika ei voi alkaa ennakoivasti ennen työnteon aloittamista eikä myöhemmin työsuhteen aikana, vaan koeajan on alettava samanaikaisesti työnteon aloittamisen kanssa.

Koeajasta voidaan yleensä sopia vain työsuhteen alussa. Jos työntekijän työtehtävät tai asema kuitenkin muuttuvat olennaisesti toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen aikana, voidaan näitä uusia tehtäviä varten ottaa uusi koeaika. Jos osapuolten välisestä edellisestä työsuhteesta on kulunut pitkähkö aika, voidaan myös tällöin ottaa uuteen työsopimukseen koeaika. Pääsääntöisesti peräkkäisiin määräaikaisiin sopimuksiin ei voida siis ottaa uutta koeaikaa, paitsi työntekijän työtehtävien muuttuessa olennaisesti uudessa työsopimuksessa.

Koeajasta sovitaan yleensä työsopimuksen tekemisen yhteydessä. Koeajan pituus on enintään kuusi kuukautta. Työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa, jos työntekijä on koeaikana työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi pois työstä. Työnantajan täytyy ennen koeajan päättymistä ilmoittaa koeajan pidentämisestä työntekijälle. Määräaikaisissa työsopimuksissa koeaika saa pidennettynäkin olla enintään puolet työsopimuksen kestosta, mutta korkeintaan kuusi kuukautta.

Koeajasta on sovittava nimenomaisesti. Näyttövelvollisuus siitä, että koeajasta on sovittu, on sillä sopijapuolella, joka vetoaa koeaikaan. Työnantaja ja työntekijä voivat purkaa työsopimuksen koeajan kuluessa työsopimuslaissa säädetyistä perusteista riippumatta. Koeajan tarkoituksena on antaa molemmille työsopimuksen sopijapuolille aikaa harkita, vastaako tehty työsopimus etukäteisodotuksia.

Joissakin työehtosopimuksissa on määräyksiä koeajasta. Työehtosopimuksen sisältö ei välttämättä ole työntekijän tiedossa. Työnantajalla on työsopimuksen tekemisen yhteydessä velvollisuus ilmoittaa työehtosopimuksessa määrätyn koeajan noudattamisesta. Mikäli em. ilmoitusvelvollisuutta ei ole noudatettu, TES:een perustuvaa koeaikaa ei saa soveltaa työsuhteessa.

Koeaikapurku

Koeajan kuluessa työsopimus voidaan purkaa sekä työnantajan, että työntekijän toimesta. Koeaikana tapahtuvan työsopimuksen purkamisen perusteella työsuhde päättyy heti.  Purkamisen perusteeksi riittää pelkkä koeaika. Kun työsuhde puretaan koeajan perusteella, tulee huomioida työsopimuslain ja tasa-arvolain syrjintäkieltoa koskevat määräykset. Työsuhdetta ei saa purkaa koeaikana myöskään epäasiallisella perusteella puolin eikä toisin. Työnantajan purkaessa työsuhteen, perusteen tulee olla esimerkiksi työntekijän työyhteisöön sopeutumiseen tai hänen työsuoritukseensa liittyvä syy.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan koeaika on riittävä syy koeaikapurun perusteeksi, mutta ennen koeaikapurkua on työnantajan varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä. Lisäksi työnantajan on ilmoitettava viimeistään pyynnöstä tarkemmat syyt koeaikapurkuun.

Tarvitsetko lisätietoa koeaikapurusta?

Kirjaudu OMA+-palveluun ja katso Lakiruudun toinen jakso, jossa neuvotaan tarkemmin koeaikapurkuun liittyvissä kysymyksissä. Lakiruudussa vastataan muun muassa kysymyksiin koeajan pidentämisestä, koeaikapurun perusteista ja työnantajan perusteluvelvollisuudesta.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Linkki kyselyyn