Perjantaina 25.6. asiakaspalvelumme on keskikesän tunnelmissa ja suljettuna. Leppoisaa juhannusta!

Työsopimus

Työsopimuksen perustunnusmerkkejä ovat työn tekeminen sopimuksen perusteella, vastiketta vastaan, työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena. Työsopimuksen osapuolet eivät voi sopia, että sopimussuhteessa, joka täyttää em. tunnusmerkit ei sovellettaisi työsopimuslakia. Jos työsopimus joiltakin osiltaan on ristiriidassa työsopimuksessa noudatettavan työehtosopimuksen kanssa, on työsopimus näiltä osiltaan mitätön ja niiden sijasta on noudatettava työehtosopimuksen vastaavia määräyksiä.

Linkki kyselyyn