Tulevan ajan säännökset koskevat työkyvyttömyyseläkettä ja perhe-eläkettä. Näissä tapauksissa ennen vanhuuseläkeikää eläkkeelle jäävälle lasketaan eläkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi tietyin edellytyksin myös ns. tuleva aika eli alimpaan vanhuuseläkeikään jäljellä oleva aika. Tuleva aika lasketaan 1,5 % vuotuista karttumaa noudattaen. Tulevan ajan ansio määräytyy pääsääntöisesti eläketapahtumavuotta edeltäneiden viiden viimeisen kalenterivuoden (tarkasteluajan) ansioiden perusteella. Tulevan ajan eläkkeen saamisen edellytyksenä on, että työntekijällä on työeläkelakien mukaisia työansioita yhteensä vähintään 12 566,70 euroa työkyvyttömyyden alkamisvuotta edeltäneiden kymmenen kalenterivuoden aikana.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Linkki kyselyyn