Sairausajan palkka

Työsopimuslaissa (55/2001) säädetään yleisesti sairausajan palkkaa koskevista ajanjaksoista, mutta työehtosopimuksissa on usein sovittu lakia pidemmät ajanjaksot. Lain mukaan työntekijällä on oikeus saada
tavanomainen palkkansa yli kuukauden kestäneissä työsuhteissa sairastumispäivältä ja 9. seuraavalta arkipäivältä. Alle kuukauden kestäneissä työsuhteissa työntekijällä on oikeus saada puolet tavanomaisesta palkastaan.

Linkki kyselyyn