Perjantaina 25.6. asiakaspalvelumme on keskikesän tunnelmissa ja suljettuna. Leppoisaa juhannusta!

Perhevapaat

Vanhempien oikeudesta jäädä pois työstä kotona tapahtuvan lapsen hoitamisen tai muun perhesyyn vuoksi säädetään työsopimuslain 4 luvussa. Näistä vapaista käytetään yleistä nimitystä perhevapaat. Kansaneläkelaitos maksaa perhevapaiden ajalta vanhempainpäivärahaa, joita ovat äitiys-, isyys-, vanhempain- tai erityisäitiysraha.
Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa perhevapaiden ajalta (TSL 4:8). Useiden alojen työehtosopimuksissa on kuitenkin sovittu työnantajan palkanmaksuvelvollisuudesta etenkin äitiysvapaan ja lapsen äkillisestä sairastumisesta johtuvien lyhytaikaisten poissaolojen ajalta. Palkallisen vapaan pituus vaihtelee työehtosopimuksittain.

Linkki kyselyyn