Palkkasaatava

Jos työntekijä ei ole mielestään saanut kaikkia hänelle kuuluvia saatavia, on hänen ensin pyydettävä työnantajaltaan palkanmaksun oikaisua. Apuna voi käyttää alla olevia lomakkeita. Jos työnantaja on konkurssissa tai muutoin maksukyvytön, voi työntekijä hakea palkkojaan palkkaturvasta.

 • Työsopimuslain mukaan palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jollei toisin sovita (2luku 13 §).

  Jos työntekijä ei mielestään ole saanut kaikkia hänelle kuuluvia palkkoja, hänen on pyydettävä työnantajaltaan palkanmaksun oikaisua. Apuna voi käyttää työsuhteen kestäessä käytettävää palkkasaatavailmoituslomaketta.

 • Työsopimuslain mukaan työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi (2 luku 14 §). Työsuhteesta johtuvan saatavan suorituksen viivästyessä työntekijällä on oikeus saada korkolain mukaisen viivästyskoron (4 §) lisäksi täysi palkka odotuspäiviltä, enintään kuitenkin kuudelta kalenteripäivältä.

  Jos työntekijä ei mielestään ole saanut kaikkia hänelle kuuluvia palkkoja työsuhteen päätyttyä, hänen on pyydettävä työnantajaltaan palkanmaksun oikaisua. Apuna voi käyttää työsuhteen päättymisen jälkeen käytettävää palkkasaatavailmoitusta.

 • Mikäli työnantaja ei maksa palkkasaatavaa, voi työntekijä hakea saataviaan käräjäoikeudessa nostamallaan kanteella. Kanne on hänen itsensä pantava vireille. Tässä vaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä asianajotoimistoon tai oman kunnan oikeusaputoimistoon.

  Jos työnantaja on maksukyvytön, tulee työntekijän ottaa yhteyttä kotipaikkansa työ- ja elinkeinotoimistoon palkkaturvahakemuksen tekemiseksi. Palkkaturvahakemus on jätettävä kolmen kuukauden sisällä saatavan erääntymisestä. Katso lisätietoja kohdasta Palkkaturva.

 • Työntekijän palkkasaatava vanhentuu työsopimuslain mukaan viiden vuoden kuluttua erääntymispäivästä, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu (13 luku 9 §). Sama vanhentumisaika koskee myös muita työsopimuslaissa tarkoitettuja saatavia. Peruspalkka vanhenee viidessä vuodessa. Ylityökorvaukset vanhenevat ylityön tekemistä seuranneen ja vuosilomapalkka lomaa seuranneen toisen kalenterivuoden päättyessä.

  Työntekijälle aiheutuneen henkilövahingon korvaamisessa vanhentumisaika on kuitenkin kymmenen vuotta.

  Työsuhteen päätyttyä oikeus palkkasaatavaan menetetään, jos kannetta ei nosteta kahden vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt. Jos kuitenkin työntekijän saatavan perusteena olevia työehtosopimuksen määräyksiä on pidettävä ilmeisen tulkinnanvaraisina, saatava vanhentuu viiden vuoden kuluttua erääntymispäivästä.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Linkki kyselyyn