Muut vapaat

Opintovapaalakiin (273/1979) perustuvan opintovapaan aikana työntekijä on vapautettu työntekovelvoitteestaan koulutuksen tai opiskelun ajaksi. Opintovapaa on palkatonta, jollei työnantajan kanssa ole sovittu toisin. Opintovapaan ajalta työttömyyskassa ei maksa korvausta.

Oikeus vuorotteluvapaaseen perustuu vuorotteluvapaalakiin (1305/2002). Vuorotteluvapaan työntekijä saa käyttää vapaasti haluamallaan tavalla, joten esimerkiksi opiskelu on mahdollista vuorotteluvapaan aikana. Työttömyyskassa maksaa ehtojen täyttyessä vuorotteluvapaan ajalta vuorottelukorvausta.

 • Opintovapaasta säädetään opintovapaalaissa. Vähintään kolme kuukautta saman työnantajan palveluksessa työskennellyt henkilö voi pitää opintovapaata korkeintaan viisi päivää.  Kun työntekijän päätoiminen työsuhde samaan työnantajaan on kestänyt vähintään vuoden, työntekijällä on oikeus pidempään opintovapaaseen. Viiden vuoden aikana samassa työpaikassa oleva työntekijä voi pitää opintovapaata enintään kaksi vuotta.

  Opintovapaa haetaan työnantajalta ja sitä voidaan myöntää opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa sekä ammattiyhdistyskoulutukseen työ- ja virkaehtosopimuksessa sovituin tavoin. Työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaan alkamista, jos sen järjestäminen aiheuttaa tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle. Opintovapaata voidaan siirtää enintään kuusi kuukautta.

  Opintovapaan ajalta ei makseta palkkaa. Opintovapaan aikana työntekijällä voi olla mahdollisuus saada aikuiskoulutustukea, ammattitutkintostipendi, yleistä asumistukea tai opintolainaa. Aikuiskoulutustukea voi saada päätoimisessa palvelussuhteessa oleva henkilö, joka on ollut työelämässä vähintään kahdeksan vuotta ja jonka työsuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden. Ammattitutkintostipendi voidaan myöntää henkilölle, joka on suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Henkilön on oltava tutkinnon suorittaessaan alle 64-vuotias ja eläkevakuutetun työssäoloajan on pitänyt kestää vähintään viisi vuotta. Lisäksi 1.1.2017 tai sen jälkeen suoritetuissa tutkinnoissa henkilön tulee kuulua Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Tukea ja stipendiä voi hakea Koulutusrahastosta.

  Opintovapaan päättymisen jälkeen työsuhde jatkuu normaalisti. Työntekijällä on oikeus keskeyttää opintovapaa ja palata töihin, mikäli opintovapaa on myönnetty yli 50 päivän ajaksi. Opintovapaan keskeyttämisestä on ilmoitettava työnantajalle vähintään neljä viikkoa ennen työhön paluuta. Työnantajalla ei ole velvollisuutta ottaa opintovapaan keskeyttänyttä työntekijään takaisin, jos hän on palkannut sijaisen opintovapaan ajaksi. Tällöin työhön palataan, kun sijaisen työsopimus on päättynyt.

 • Työntekijä voi sopia työnantajan kanssa vuorotteluvapaan pitämisestä. Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 kalenteripäivää ja enintään 180 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan voi sopia pidettäväksi myös useammassa jaksossa.

  Vuorotteluvapaan ehtona on, että vapaalle lähtevän tilalle palkataan sijaiseksi työtön työnhakija, jonka on täytynyt olla yhdenjaksoisesti tai osissa työttömänä vähintään 90 kalenteripäivää ennen työsuhdetta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta. 

  Työttömyysehto ei koske alle 30 vuotiaita työttömiä, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

  Työntekijällä on ennen vuorotteluvapaan alkamista oltava työeläkelain mukaista työssäoloa vähintään 20 vuotta. Aiemmin vuorottelukorvausta saaneen henkilön on työskenneltävä vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Linkki kyselyyn