Suoramarkkinointirekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

YTK-Yhdistys ry  (jäljempänä "Yhdistys")
Y-tunnus  2010274-1
Teollisuuskatu 4, 32200 Loimaa
Puh. 02 760 7630

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Maarit Ojala
Puh. 0500 969 569

Rekisterin nimi ja rekisteröinnin peruste
YTK-Yhdistys ry:n  suoramarkkinointirekisteri, jossa rekisteröinnin perusteena on henkilötietojen hallinnointi suoramarkkinoinnin toimenpiteitä varten eri kanavissa.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään Yhdistyksen, sen yhteistyökumppaneiden mainontaan, markkinointiin, suoramainontaan ja kampanjoihin, mielipide- tai markkinatutkimukseen sekä näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Markkinointia voidaan tehdä myös sähköisesti esimerkiksi sähköpostin ja matkapuhelimen välityksellä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häneen kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn nimi, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, sähköpostiosoite, puhelinnumerot, tiedot suoramarkkinointiluvista ja -kielloista, toivotut yhteydenpitomuodot.

Tietolähteet
Henkilötietoja voidaan kerätä osallistuttaessa Yhdistyksen erilaisiin tapahtumiin,  markkinointikilpailuihin tai -arpajaisiin, markkinointikampanjoihin, tutkimuksiin ja kyselyihin tai muihin vastaaviin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Postin ja Väestörekisterikeskuksen osoitepalvelusta, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Rekisterin suojaus
​​​​​​​
Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisäänkirjautumiset. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma, henkilökohtainen käyttöoikeustaso, mikä varmennetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Koko henkilöstöllä ja Yhdistyksen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin suoramarkkinointirekisterin henkilötietoihin.


YTK-Yhdistys ry:n tietosuojaseloste