Uravalmennusstipendin säännöt

Näiden sääntöjen lukeminen ja hyväksyminen ovat edellytys uravalmennusstipendikilpailuun osallistumiselle.

1. Järjestäjä ja yhteistyökumppani

Kilpailun järjestäjä:

YTK-Yhdistys ”kilpailun järjestäjä”
Teollisuuskatu 4, 32200 Loimaa

Yhteistyökumppani:

Workday Designers Oy ”Yhteistyökumppani”

​​​​​​​2. Osallistuminen ja osallistumiskelpoisuus

Uravalmennusstipendiä voivat hakea kaikki YTK-Yhdistyksen jäsenet (pl. YTK-Yhdistyksen työntekijät ja arvontaan osallistuvat yhteistyökumppanit ja vaikuttajat). Uravalmennusstipendiä haetaan kilpailun järjestäjän osoittamalla lomakkeella, jossa hakija perustelee tarpeensa ja motiivinsa uravalmennukselle (”Perustelut”).

3. Osallistumisaika 

Uravalmennusstipendin hakuaika on 29.9.-31.10.2021. Hakuajan ulkopuolella tehtyjä osallistumisia ei hyväksytä mukaan kilpailuun.

4. Palkinnot

Kilpailun palkintona on Workday Designersin järjestämä uravalmennuskokonaisuus, jonka arvo on 500 euroa. Uravalmennuspaketteja jaetaan yhteensä 12 kpl.

Uravalmennuskokonaisuus pitää sisällään verkkokurssiympäristön (lisenssi voimassa 1 vuoden valmennuksen alkamisesta), sekä 3 henkilökohtaista coaching-tapaamista (yhteensä noin 3 tuntia).

5. Voittajien valinta

Kampanjassa on mukana kuusi vaikuttajaa, joista kukin valitsee kaksi (2) stipendin saajaa. Stipendin saajien valinnassa arvioidaan hakijan perusteluja ja tarvetta stipendille.

Järjestäjä suorittaa palkinnoista mahdollisesti maksettavaksi tulevat kulut. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa. Palkintoa ei voi vaihtaa, muuttaa rahaksi tai siirtää toiselle henkilölle.

Jos voittajaa ei tavoiteta arvontaan osallistumisen yhteydessä ilmoitetuilla yhteystiedoilla seitsemän (7) arkipäivän kuluessa arvonnasta, Järjestäjä valitsee uuden voittajan.

6. Järjestäjän vastuu 

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän ja kilpailun Yhteistyökumppanin vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Järjestäjä ei vastaa mahdollisista painovirheistä, osallistujien yhteystiedoissa olevista virheistä taikka tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumisessa, palkinnon vastaanottamisessa tai sen käyttämisessä.

Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita sellaista korvausvelvollisuutta, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa kuluttajansuojalainsäädännön, tuotevastuulain tai muun pakottavan lainsäädännön nojalla.

7. Henkilötietojen käsittely

Stipendin hakulomakkeella annettuja henkilötietoja käsitellään YTK-Yhdistys ry:n tietosuojaselosteen ja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Stipendin voittaneiden osallistujien jäsenyys tarkistetaan YTK-Yhdistys ry:n jäsenrekisteristä, koska jäsenyys on edellytyksenä stipendin saamiselle.

Valintaprosessissa mukana oleville vaikuttajille luovutetaan ainoastaan Perustelut, eli stipendiarvontaan osallistuvien henkilöiden täyttämää ”Yhteystietosi”-kohtaa ei luovuteta vaikuttajille. Järjestäjä tai Yhteistyökumppani eivät kuitenkaan erikseen poista osallistuvan henkilön mahdollisesti Perustelut-kohtaan täyttämiä henkilötietoja vaikuttajille lähetettävistä versioista.

YTK-Yhdistys voi käyttää otteita hakemuksessa olevista perusteluista anonyymisti omassa viestinnässään.

Stipendin voittajien henkilötiedot luovutetaan Workday Designersille stipendin lunastamiseksi. Workday Designers käsittelee henkilötietoja rekisteri- ja tietosuojaselosteensa mukaisesti.

8. Immateriaalioikeudet

Oikeudet kilpailun toteuttamisessa käytettyyn materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle tai Yhteistyökumppanille. Kaiken kilpailuun liittyvän materiaalin käyttö on kielletty ilman Järjestäjän kirjallista etukäteislupaa.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden julkaista veloituksetta kilpailuun lähetettyjä Perusteluita tai otteita niistä. Mikäli Perustelut tai ote niistä julkaistaan, poistetaan niissä mahdollisesti olevat henkilötiedot. Järjestäjällä on myös oikeus muokata Perusteluita muun muassa niiltä osin, kun niistä voitaisiin muutoin tunnistaa jäsen.

9. Sääntöjen muutokset ja tulkinta

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista sääntömuutoksista ilmoitetaan YTK-Yhdistyksen verkkosivuilla. Järjestäjä voi myös oikaista tai muuttaa sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi kilpailuun osallistumisajan aikana. Kilpailusääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

Linkki kyselyyn