Arvonnan säännöt

Näitä sääntöjä noudatetaan Eduhouse verkkokoulutuskirjaston käyttäjiksi rekisteröityneille järjestetyssä arvonnassa.

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestäjä:

YTK Työelämä ry ”arvonnan järjestäjä”
Teollisuuskatu 4, 32200 Loimaa

2. Osallistuminen ja osallistumiskelpoisuus

Arvontaan osallistuvat kaikki Suomessa asuvat YTK Työelämä ry:n jäsenet, jotka rekisteröityvät Eduhouse verkkokoulutuskirjaston käyttäjiksi OMA+ -palvelun kautta 9.8.-17.9.2023 välisenä aikana.

YTK Työelämä ry:n ja Eduhousen organisaatioissa työskentelevät eivät voi osallistua arvontaan. 

3. Osallistumisaika 

Kaikki 9.8.-17.9.2023 välisenä aikana tehdyt rekisteröitymiset otetaan mukaan arvontaan. Kilpailuajan ulkopuolella tehtyjä rekisteröitymisiä ei huomioida.

4. Palkinnot

Palkintona on 5 kpl 100 € arvoista Verkkokauppa.comin lahjakorttia.

Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa palkinto arvoltaan vastaavaan tuotteeseen, mikäli tuotteen saatavuudessa ilmenee ongelmia.

Palkintoa ei voi vaihtaa, muuttaa rahaksi tai siirtää toiselle henkilölle. Järjestäjä vastaa tavanomaisista postituskustannuksista, joita palkinnon lähettäminen Suomessa sijaitsevaan postiosoitteeseen aiheuttaa.  

5. Arvonta

Arvonta suoritetaan 18.9.2023. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti YTK Työelämä ry:n jäsenrekisterissä ilmoitetun sähköpostin kautta muutaman päivän kuluessa arvonnan suorittamisesta.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta seitsemän (7) päivän kuluessa jäsenrekisteriin ilmoitetusta sähköpostiosoitteesta, voitto mitätöityy ja Järjestäjä arpoo uuden voittajan. 

Järjestäjä suorittaa palkinnoista mahdollisesti maksettavaksi tulevat kulut.  

Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa. Voittajien nimiä ei julkaista.  

6. Järjestäjän vastuu 

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Järjestäjä ei vastaa mahdollisista painovirheistä, osallistujien yhteystiedoissa olevista virheistä taikka tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisessa, palkinnon vastaanottamisessa tai sen käyttämisessä.

Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita sellaista korvausvelvollisuutta, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa kuluttajansuojalainsäädännön, tuotevastuulain tai muun pakottavan lainsäädännön nojalla.

7. Henkilötietojen käsittely

YTK Työelämä ry käsittelee henkilötietoja YTK Työelämä ry:n tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterinpitäjänä toimii YTK Työelämä ry, joka luovuttaa voittajien henkilötiedot palkinnoista vastaavalle taholle palkinnon lunastamista varten.

8. Immateriaalioikeudet

Oikeudet arvonnan toteuttamisessa käytettyyn materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle tai Yhteistyökumppanille. Kaiken arvontaan liittyvän materiaalin käyttö on kielletty ilman Järjestäjän kirjallista etukäteislupaa.

9. Sääntöjen muutokset ja tulkinta

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista sääntömuutoksista ilmoitetaan YTK Työelämän verkkosivuilla. Järjestäjä voi myös oikaista tai muuttaa sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi kilpailuun osallistumisajan aikana. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

Linkki kyselyyn