Vuosiloman pitäminen

Pääsääntöisesti neljä viikkoa (24 arkipäivää) vuosilomasta eli kesäloma annetaan lomakaudella touko - syyskuussa. (Lomakausi 2.5. – 30.9.) Loppuosa eli viikon talviloma annetaan viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä, 1.10. – 30.4. välisenä aikana.

Vuosilomaa kuluttavat vuosilomalain mukaan arkipäivät, paitsi sunnuntait, kirkollisen juhlapäivät, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, juhannusaatto, pääsiäislauantai ja vapunpäivä. Lauantait katsotaan arkipäiviksi, jotka kuluttavat lomaa. Lomaan ei tarvitse sisältyä tiettyä määrää lauantaipäiviä, vaan vuosiloman ajankohta ratkaisee, kuinka monta lauantaina vuosilomaan kuluu. Jos lomaa pidetään kokonainen viikko maanantaista sunnuntaihin, tästä kertyy 6 lomapäivää.

Vuosiloman ajankohdasta sopiminen

Vuosiloma annetaan työntekijälle työnantajan määräämänä ajankohtana, jolleivat työnantaja ja työntekijä sovi loman pitämisestä jäljempänä kerrotulla tavalla. Vuosilomasta 24 arkipäivää on sijoitettava lomakaudelle (kesäloma). Muu osa lomasta (talviloma) on annettava viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä. Kesäloma ja talviloma on annettava yhdenjaksoisena, jollei työn käynnissä pitämiseksi ole välttämätöntä jakaa sitä osaa kesälomasta, joka ylittää 12 arkipäivää, pidettäväksi yhdessä tai useammassa osassa.

Jos loman antaminen lomakaudella aiheuttaa kausiluonteisessa työssä olennaisia vaikeuksia työnantajan toiminnalle, kesäloma voidaan antaa lomakauden ulkopuolella saman kalenterivuoden aikana.

Työnantaja ja työntekijä saavat sopia, että työntekijä pitää 12 arkipäivää ylittävän loman osan yhdessä tai useammassa jaksossa. Työnantaja ja työntekijä saavat sopia vuosiloman sijoittamisesta ajanjaksolle, joka alkaa sen kalenterivuoden alusta, jolle lomakausi sijoittuu. Lisäksi saadaan sopia 12 arkipäivää ylittävän lomanosan pitämisestä viimeistään vuoden kuluessa lomakauden päättymisestä.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn