Vuosiloman kertyminen

Työntekijä ansaitsee vuosilomaa työssäolokuukausien mukaan. Loman pituuteen vaikuttaa työsuhteen pituus.

Lomanmääräytymiskuukausi on pääsääntöisesti sellainen kuukausi, jolloin loman ansaintasäännöstä riippuen työtä on tehty vähintään 14 päivää tai 35 tuntia. Vuosilomaa kartutetaan lomanmääräytymisvuoden aikana, joka 1.4 - 31.3 välinen aika.

Jos työsuhde on maaliskuun loppuun mennessä kestänyt alle vuoden, ansaitsee työntekijä vuosilomaa 2 päivää kultakin työssäolokuukaudelta. Jos työntekijän työsuhde on alkanut esimerkiksi 1.9.2020, hän ansaitsee lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2020-31.3.2021 yhteensä 14 lomapäivää.

Vähintään vuoden jatkuneessa työsuhteessa lomaa karttuu 2,5 päivää kuukautta kohden. Työ- ja virkaehtosopimuksissa on usein sovittu myös tätä pidemmistä lomista.

Kun tarkastellaan, onko työsuhde kestänyt yhden vuoden, on sen tullut kestää vähintään yhden vuoden 31.3. mennessä. Jos työsuhde on alkanut 1.4. edellisenä vuonna yhden vuoden vaatimus täyttyy. Jos työsuhde on alkanut vasta 1.4. jälkeen, tämä vaatimus ei täyty.

Työntekijöille, joihin sovelletaan ns. 35 tunnin ansaintasääntöä ja joille maksetaan muuta kuin viikko- tai kuukausipalkkaa, maksetaan prosenttiperusteinen vuosilomapalkka. Jos työsuhde on kestänyt lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä alle vuoden, vuosilomapalkan suuruus on 9 % edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta palkasta (vähennettynä ylityökorvausten korotusosilla). Jos työsuhde on kestänyt 31.3. mennessä yli vuoden, vuosilomapalkan prosentti on 11,5 %.

Vuosiloman määräytymisestä on hyvä olla sovittu työsopimuksessa. Huomaa myös, että vuosilomapalkka on lakisääteinen ja lomarahasta sovitaan paikallisesti tai TES:ssa. Lue lisää lomarahasta >>

Haluatko lisätietoa vuosiloman kertymisestä?

Joissain tilanteissa poissaolo töistä saattaa vaikuttaa vuosiloman kertymiseen ja näin ollen myös sen pituuteen. Jos haluat lisätietoa vuosiloman kertymisestä sellaisissa erityistilanteissa, kuten perhevapaalla, opintovapaalla, sairauslomalla tai lomautuksen aikana, kirjaudu oikeasta yläkulmasta OMA+-palveluun.

OMA+-palvelussamme Lakiruutu-videosarjan vuosilomaa käsittelevässä jaksossa käydään läpi vuosiloman kertymistä niin normaali- kuin erityistilanteissa.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn