Työnantajan on selvitettävä työntekijöille tai heidän edustajilleen vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet. Ennen loman määräämistä työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Työantajan on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon työntekijän esitykset ja noudatettava tasapuolisuutta lomien sijoittamisessa. Ellei loman ajankohdasta päästä yksimielisyyteen, työantaja voi päättää, milloin loma pidetään.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn