Sairastaminen ja työkyvyttömyys vuosiloman alkaessa ja aikana

Jos työntekijä on vuosilomansa tai sen osan alkaessa synnytyksen, sairauden tai tapaturman vuosi työkyvytön, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhempään ajankohtaan.

Työntekijällä on pyynnöstään oikeus loman tai sen osan siirtämiseen myös, jos tiedetään, että työntekijä joutuu lomansa aikana sellaiseen sairaanhoitoon tai muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön.

Loman aikana sairastumisen tai työkyvyttömyyden alkamisen jälkeen työntekijällä on kuusi omavastuupäivää. Niiden ajalta vuosiloman ajankohtaa ei ole oikeutta saada siirretyksi. Kun sairaus tai työkyvyttömyys jatkuu yli kuusi päivää, on loman ajankohtaa oikeus saada siirrettyä sairaus- tai työkyvyttömyyspäivien verran. Jos työntekijälle on kertynyt 24 arkipäivää tai vähemmän lomaa, ei omavastuupäiviä ole lainkaan.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn