Voiko työnantaja määrätä minut vuosilomalle?

Vuosilomalain mukaan työnantaja saa määrätä vuosiloman ajankohdan. Työnantajan on kuitenkin varattava työntekijöille tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta, ja työntekijöiden esitykset on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan. Vuosilomien sijoittamisessa on noudatettava tasapuolisuutta työntekijöiden välillä.

Työnantajan on loman ajankohdan määrätessään ilmoitettava siitä työntekijälle viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Jos tämä ei ole mahdollista, loman ajankohdasta voidaan ilmoittaa myöhemmin, kuitenkin viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkamista. Lisäksi työnantajan on noudatettava vuosiloman antamisajankohtia eli kesälomaosuus (24 pvä) on annettava kesälomakaudella (2.5.–30.9.) ja talvilomaosuus (6 pvä) talvilomakaudella (1.10.–30.4.).

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn