Työntekovelvollisuus sairauslomalla

Jos lääkäri on todennut työntekijän olevan täysin työkyvytön, ei työnantaja voi velvoittaa työntekijää tekemään töitä sairausloman aikana.

Yksittäistapauksissa esimerkiksi esimiesasemassa olevalla työntekijällä saattaa olla velvollisuus tehdä vähäisiä välttämättömiä työtehtäviä. Työtehtävät eivät saa aiheuttaa työntekijälle terveysriskiä.

Jos työntekijällä on lääkärintodistuksen mukaan ”työkykyä rajoittavia tekijöitä” eikä häntä ole todettu työkyvyttömäksi, työntekijällä ei ole oikeutta olla pois töistä. Työsuhteen osapuolet sopivat yhdessä, miten rajoitteet otetaan huomioon työtehtävissä.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn