Sairastuin vuosilomani aikana, kuluvatko vuosilomapäiväni?

Jos työntekijän työkyvyttömyys alkaa vuosiloman aikana, työntekijällä on oikeus pyynnöstään saada siirretyksi vuosilomaan sisältyvät kuusi lomapäivää ylittävät työkyvyttömyyspäivät. Kuuden omavastuupäivän osalta vuosiloman ajankohtaa ei ole oikeutta saada siirretyksi.

Mikäli työkyvyttömyys jatkuu yli kuusi päivää, on työntekijällä oikeus saada kuusi päivää ylittävät vuosilomapäivät siirretyksi. Vuosiloma ei siirry automaattisesti, vaan edellyttää nimenomaista pyyntöä työntekijältä. Työntekijän on viivytyksettä pyydettävä työnantajalta vuosiloman siirtoa sekä työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn