Sairastuin ennen vuosilomani alkamista, siirtyykö vuosilomani?

Jos työntekijä on vuosilomansa alkaessa työkyvytön, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhempään ajankohtaan.

Työntekijällä on pyynnöstä oikeus loman tai sen osan siirtämiseen myös, jos tiedetään, että työntekijä joutuu lomansa aikana sellaiseen sairaanhoitoon tai muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön.

Vuosiloma ei siirry automaattisesti, vaan edellyttää nimenomaista pyyntöä työntekijältä. Työntekijän on viivytyksettä pyydettävä työnantajalta vuosiloman siirtoa sekä työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn