Sain mielestäni perusteettoman varoituksen, mitä voin tehdä?

Varoituksen antamisesta päättää työnantaja. Työntekijällä ei ole mahdollisuutta saattaa työsuhteen kestäessä saamaansa varoitusta esimerkiksi tuomioistuimen arvioitavaksi.

Mikäli sinulle annettu varoitus on mielestäsi aiheeton eikä esimerkiksi siinä esitetyt väitteet pidä mielestäsi paikkaansa, sinun kannattaa laatia siihen vastine, jonka toimitat työnantajalle. Vastine kannattaa laatia kirjallisesti ja siten, että sinulle itsellesi jää myös siitä kopio.

Vastineesta huolimatta työnantaja päättää kuitenkin aina mahdollisesta varoituksen peruuttamisesta. Viime kädessä varoituksen perusteet tulevat arvioitavaksi juridisesti siinä tilanteessa, että sinut myöhemmin irtisanotaan annetun varoituksen takia. Voit lukea lisää varoituksista täältä.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn