Saanko pitää luontoisedut lomautuksen aikana?

Pääsääntöisesti suurin osa luontoiseduista käyttäytyy kuten palkka, joten palkanmaksun katketessa katkeaa myös luontoisetujen käyttöoikeus.

Poikkeuksena tähän pääsääntöön on työsuhdeasunto. Työntekijällä on oikeus käyttää työsuhdeasuntoa myös lomautuksen aikana, mutta työnantajalla on oikeus vaatia työntekijää maksamaan kohtuullista vuokraa asunnon käytöstä. Kohtuullinen vuokra määräytyy alueen vuokratason perusteella.

Myös muiden luontoisetujen käytöstä lomautuksen aikana voidaan sopia, mutta tämä vaatii molempien osapuolten suostumuksen. Jos työnantaja antaa työntekijän käyttää työautoa lomautuksen aikana ilman vastiketta, katsotaan työnantajan maksavan työntekijälle palkkaa ja autoedusta on maksettava normaali tulovero ja palkan sivukustannukset.

Joskus luontoisetujen käyttöoikeudesta on sovittu toisin esimerkiksi työsopimuksessa tai tiettyjen luontoisetujen käyttöoikeus lomautusaikana on vakiintunut käytännöksi työpaikalla.

Voit lukea työttömyyskassan sivuilta luontoisetujen vaikutuksesta ansiopäivärahaan.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn