Mitä sote-alan koronarokotevelvoite tarkoittaa?

Tartuntatautilakiin on tehty väliaikainen lakimuutos vuodelle 2022. Lakimuutoksen myötä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työnantajilla on velvollisuus huolehtia siitä, ettei henkilöstö altista potilaita ja asiakkaita koronaviruksen tartuntariskille.

Keneen väliaikainen lakimuutos vaikuttaa?

Lakimuutos vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluissa työskenteleviin ammattihenkilöihin, joilla on työtehtäviensä aikana lähikontakteja koronaviruksen riskiryhmiin kuuluvien asiakkaiden tai potilaiden kanssa.

Väliaikainen lakimuutos koskee myös sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleviä työntekijöitä, jotka tehtäviään hoitaessaan voisivat aiheuttaa asiakkaalle tai potilaalle koronatartuntariskin esimerkiksi ollessaan heidän kanssaan samassa tilassa tai huoneessa.

Huolimatta siitä, ettei työntekijä työskentelisi koronavirukselle alttiiden riskiryhmien parissa, tulisi esimerkiksi tietyllä terveyskeskuksen tai sairaalan osastolla tai saman sosiaalihuollon asumisyksikön työntekijöillä olla tarvittava suoja koronatautia vastaan. Näin pystytään estämään tartuntojen levittäminen sellaiseen henkilöstöön, joka työskentelee lähikontaktissa riskiryhmien kanssa.

Mitä väliaikainen lakimuutos tarkoittaa käytännössä? ​​​​​​​

Vain erityisestä syystä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tehtävissä, joihin liittyy lähikontakteja koronataudin vakaville seuraamuksille alttiiden potilaiden ja asiakkaiden kanssa, voidaan käyttää työntekijää, joka ei ole osoittanut, että hänellä on rokotuksen tai kuuden kuukauden sisällä laboratoriovarmistetusti sairastetun koronavirustaudin antama suoja.

Työnantaja voi erityisestä syystä käyttää henkilöä, jolla ei ole tarvittavaa suojaa. Tällainen syy voi esimerkiksi olla välttämättömän henkilöstön puute tai se, ettei työntekijä ole vielä saanut täyttä rokotesarjaa rokotteiden antovälistä johtuen.

Mikäli työntekijä ei voi lääketieteellisistä syistä ottaa rokotetta, hän voi työskennellä edellä mainituissa tehtävissä, jos hänellä on esittää enintään 72 tuntia vanha negatiivinen koronatestitulos.

Rokotteesta kieltäytyminen ei ole kuitenkaan peruste työntekijän irtisanomiseen.

Onko työnantajalla oikeus tietää, onko työntekijä ottanut rokotteen?

Työnantajalla on oikeus saada tietää, onko riskiryhmään kuuluvien asiakkaiden tai potilaiden kanssa lähikontaktissa työskentelevillä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijöillä riittävä suoja koronavirusta vastaan. Jos työntekijä ei suostu antamaan näitä tietoja, katsotaan hänellä olevan puutteellinen suoja koronatautia vastaan.

Siirto toisiin tehtäviin

Jos työntekijällä ei ole riittävää ja tarpeellista suojaa koronavirusta vastaan, työnantajan on ensisijaisesti tarjottava työntekijälle muuta työsopimuksen mukaista työtä. Jos tällaista työsopimuksen mukaista työtä ei ole tarjolla, työnantajan on tarjottava työntekijälle muuta sopivaa työtä.

Korvaavia töitä ei ole tai niitä ei halua tehdä

Jos työntekijä ei ota korvaavia töitä vastaan tai työnantajalla ei ole tarjota muita töitä, voidaan työntekijän palkanmaksu keskeyttää, ellei työ- tai virkaehtosopimuksessa ole sovittu toisin.  Palkanmaksun keskeyttäminen perustuu tartuntatautilain 48 a pykälään, joten kyseessä ei ole lomautus.

Palkanmaksun keskeytyminen

Väliaikainen lakimuutos on voimassa 1.2.2022-31.12.2022 välisen ajan. Palkanmaksu voi olla keskeytettynä vuoden 2022 loppuun saakka. Työnteon ja palkanmaksun keskeytyminen päättyy myös silloin, kun työntekijä on saavuttanut laissa säädetyn suojan koronaa vastaan tai työnantajalla on tarjota hänelle muuta työtä.

Miksi työttömyysetuutta ei makseta lakimuutoksen aikana, vaikka palkanmaksu on keskeytettynä? Miten tilanne eroaa lomautuksesta?

Työttömyysetuudet ovat ensisijaisesti tarkoitettu työttömille työnhakijoille turvaamaan taloudelliset mahdollisuudet hakea työtä ja palata työmarkkinoille. Myös lomautetulle työntekijälle voidaan maksaa työttömyysetuutta, jos lomautuksen syynä on työnantajan toimintaan liittyvät tuotannolliset ja taloudelliset syyt.

Jos työnteko ja palkanmaksu keskeytyy, koska työntekijällä on riittämätön suoja covid-tautia vastaan, keskeytyminen ei johdu tuotannollisista ja taloudellisista syistä, eikä henkilö myöskään ole työtön. Tällaisessa tapauksessa ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.

Lue lisää lakimuutoksen vaikutuksista työttömyysturvaan Yleinen työttömyyskassa YTK:n sivuilta.


Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn