Lomauttaminen sairausloman aikana ja sairastuminen lomautuksen aikana

Työntekijä voidaan lomauttaa sairausloman aikana, mutta lomautus alkaa vasta sairausloman päätyttyä. Jos työntekijä sairastuu lomautuksen aikana, ei hänellä ole oikeutta sairausajan palkkaan.

Työntekijän poissaolo määräytyy siis sen poissaolosyyn perusteella, joka on alkanut ensin. Lomautuksen katsotaan alkavan lomautusilmoituksen antamisesta. Jos työntekijän sairausloma alkaa samana päivänä kuin lomautus alkaa, sovelletaan todennäköisesti työntekijälle edullisinta vaihtoehtoa.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn