Loman kertyminen sairausloman aikana

Miten loma kertyy sairausloman aikana?

Kokoaikainen työntekijä:

Vuosiloman kertyminen päättyy vuosilomalain mukaan, jos työntekijä on ollut 75 työpäivää sairauslomalla tai lääkinnällisessä kuntoutuksessa lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) aikana tai yhtäjaksoisesti lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen enintään 75 työpäivää sairautta, tapaturmaa tai kuntoutusjaksoa kohden. Jos työntekijän sairauspoissaolo tai kuntoutusjakso kestää yhdenjaksoisesti enintään 12 kuukautta, on hänellä oikeus saada lisävapaapäiviä, mikäli hänelle on kertynyt alle neljä viikkoa (24 päivää) palkallista lomaa.

Osa-aikainen työntekijä:

Jos osa-aikainen työntekijä on töissä tai työssäolon veroisesti kuukauden aikana 14 päivää, sovelletaan häneen 75 työpäivän enimmäiskiintiötä. Työpäiviin lasketaan ne sairauspäivät, jolloin työntekijä olisi ollut töissä.

Jos työntekijän työsuhteeseen sovelletaan 35 tunnin ansaintasääntöä, on enimmäiskiintiö 105 kalenteripäivää. 35 tunnin ansaintasääntö tarkoittaa kalenterikuukautta, jonka aikana työntekijälle on kertynyt vähintään 35 työtuntia tai työssäolon veroista tuntia.

Jos työntekijän sairauspoissaolo tai kuntoutusjakso kestää yhdenjaksoisesti enintään 12 kuukautta, on hänellä oikeus saada lisävapaapäiviä, mikäli hänelle on kertynyt alle neljä viikkoa (24 päivää) palkallista lomaa. Yhdenjaksoisuus katkeaa, jos poissaolojen väliin sijoittuvat työssäolopäivät tai tunnit oikeuttavat täyteen lomanmääräytymiskuukauteen (14 päivää tai 35 tuntia, riippuen kumpaa noudatetaan).

Osasairauspäivärahalla oleva työntekijä:

Jos työntekijä on osasairauspäivärahalla siten, että hänen päivittäinen työaikansa lyhenee tai osasairauspäivärahan saaminen on väliaikaista, sovelletaan häneen 14 päivän ansaintasääntöä eli häneen pätee 75 työpäivän enimmäiskiintiö.

Jos työntekijä työskentelee alle 4 päivänä viikossa ja osa-aikainen sairausloma ei ole tilapäistä, siirtyy hän 35 tunnin ansaintasäännön piiriin eli häneen sovelletaan 105 kalenteripäivän enimmäiskiintiötä.

Jos työntekijän sairauspoissaolo tai kuntoutusjakso kestää yhdenjaksoisesti enintään 12 kuukautta, on hänellä oikeus saada lisävapaapäiviä, mikäli hänelle on kertynyt alle neljä viikkoa (24 päivää) palkallista lomaa. Työssäolopäivät tai -tunnit, jotka perustuvat sopimukseen osa-aikatyöstä eivät katkaise sairauspoissaolon tai kuntoutusjakson yhdenjaksoisuutta. VL 2:7a

Oikeus lisävapaapäiviin:

Lisävapaapäivät pidentävät työntekijän loman neljän viikon (24 päivää) pituiseksi. Lisävapaapäivät poikkeavat normaaleista vuosilomapäivistä siten, etteivät ne kerrytä uutta vuosilomaa, niiltä ei lähtökohtaisesti makseta lomarahaa* eikä maksettavaa korvausta kutsuta vuosilomapalkaksi. Työntekijä on oikeutettu saamaan lisävapaapäiviltä kyseiseltä ajanjaksolta hänelle säännönmukaisesti tai keskimääräisesti maksettavaa palkkaa vastaava korvaus, jonka tulee sisältää myös mahdolliset lisät ja luontoisedut.

*Työehtosopimuksessa on saatettu sopia toisin lomarahan maksamisesta lisävapaapäiviltä. 

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn