Työterveyshuollon järjestäminen

Kaikki työnantajat organisaation koosta tai työsuhteen muodosta tai kestosta riippumatta ovat velvollisia järjestämään ehkäisevän työterveyshuollon. Lainsäädännön perusajatuksena on, että työnantaja hoitaa työturvallisuuslain velvoitteet terveydenhuollon ammattilaisten avulla. Työnantaja voi järjestää työterveyshuollon terveyskeskuksen tai yksityisen työterveyshuoltopalveluja tarjoavan lääkäriaseman kautta. Työterveyshuollon tuottajana voi olla myös työnantajan ylläpitämä toimija. Työterveyshuolto on työntekijöille maksutonta.

Lain tarkoituksena on, että työnantaja, työntekijä ja työterveyshuolto yhdessä edistävät

  • työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä
  • työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
  • työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa
  • työyhteisön toimintaa

Lakisääteinen työterveyshuolto ei ole sairaanhoitoa. Työterveyshuollon tavoitteena on tuottaa sairauksia ehkäiseviä ja hoitavia, työkykyä ylläpitäviä sekä terveyttä edistäviä palveluja. Työterveyshuolto järjestetään työntekijöiden terveyden ylläpitämiseksi ja työelämään osallistumisen tukemiseksi. Työterveyshuolto edistää työikäisen väestön hyvinvointia ja elämänlaatua sekä työelämän laatua ja työntekijöiden tuottavuutta. Työantaja voi halutessaan tarjota ehkäisevän perusterveydenhuollon lisäksi työntekijöilleen lisäetuna myös sairaanhoidon palveluja. Työterveyshuollon laajuus voi vaihdella työnantajasta riippuen.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn