Työtapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, ennalta arvaamatonta ja ulkoisen tekijän aiheuttamaa tapaturmaa, josta seurauksena on vamma tai sairaus, joka on kohdannut työntekijää

  • työssä
  • työstä johtuvissa olosuhteissa, työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla asunnosta työpaikalle ja päinvastoin
  • hänen ollessa työnantajan asioilla tai työntekijän yrittäessä varjella tai pelastaa työnantajan omaisuutta tai työtoimintansa yhteydessä ihmishenkiä
  • hänen suorittaessaan tilapäisesti työtä suomalaisen työnantajan lähettämänä tai suomalaisen yhtiön ulkomailla toimivan emo- tai tytäryhtiön palveluksessa

Työtapaturmana korvataan myös vamma, joka on syntynyt lyhyehkönä, enintään yhden vuorokauden pituisena aikana ja jota ei korvata ammattitautina. Esim. syövyttävän aineen aiheuttama vamma tai työliikkeen aiheuttama lihaksen tai jänteen kipeytyminen.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn