Tarkat tiedot siitä, mitä vakuutus korvaa saa vakuutusyhtiöstä, josta tapaturmavakuutus on otettu.

Korvauksen piiriin kuuluvat mm.

  1. Sairaanhoito-, tutkimus-, lääke- ja matkakulut.
  2. Ohimenevän työkyvyttömyyden ajalta tapaturmavakuutuksen päivärahaa voi saada enintään yhden vuoden ajalta.
  3. Tapaturmaeläkettä tai osaa siitä voi saada, jos on tullut tapaturman seurauksena täysin työkyvyttömäksi tai työkyky on alentunut ja työkyvyttömyys jatkuu yli vuoden.
  4. Tapaturmaeläkettä maksetaan, jos työkyvyttömyys jatkuu yli vuoden kuluttua tapaturmasta.
  5. Vamman tai sairauden aiheuttamasta yleisestä haitasta maksetaan ns. haittaraha (aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta).

Kuolemantapauksessa maksetaan hautausapua ja perhe-eläkettä leskelle ja alaikäisille lapsille sekä opiskeleville alle 25-vuotiaille lapsille.


Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn