Ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, joka on aiheutunut työssä fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä. Sairauden toteaminen ammattitaudiksi edellyttää sellaista lääketieteellistä tutkimusta, jossa on käytettävissä riittävä tieto työssä olevasta altistuksesta. 

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn