Työsuhteen purkaminen tarkoittaa sitä, että työsuhde päätetään heti ilman irtisanomisaikaa. Työnantaja saa purkaa työsopimuksen vain erittäin painavasta syystä. Purkamisperusteen on oltava niin vakava, että työnantajalta tai vastaavasti työntekijältä ei voida vastapuolen menettelyn johdosta edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Tausta-ajatuksena on, että sopijapuolen menettely loukkaa toista sopijapuolta niin syvästi, että hänen ei kohtuudella voida edellyttää sietävän sopimusloukkausta, vaan hänellä on oikeus päättää sopimus välittömästi. Laissa ei ole purkamisperusteita selventävää konkreettista luetteloa. Tavoitteena on ohjata työnantajia tekemään työsuhteen päättämisiä ensisijaisesti irtisanomalla.

Toisin kuin muiden päättämisperusteiden kohdalla työsopimuksen purkautuneena pitämisen yhteydessä ei ole velvollisuutta kuulla toista osapuolta.

Luvaton poissaolo on yksi tavallisimmista työsopimuksen päättämisperusteista. Työnantaja saa käsitellä työsopimusta purkautuneena, mikäli työntekijä on pois töistä vähintään seitsemän kalenteripäivää, eikä ilmoita pätevää syytä työnantajalleen. Jos seitsemän päivän jaksoon sisältyy paljon vapaapäiviä esim. pyhäpäivien vuoksi, ne pidentävät vaadittavaa jaksoa. Jotta poissaolo on sallittu, tulee poissaololle olla hyväksyttävä syy ja poissaolosta on ilmoitettava työnantajalle.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn