Työsopimuslaissa on myös säädetty toisen osapuolen oikeudesta pitää työsuhdetta purkautuneena, jos työntekijä tai työnantaja on ollut poissa työstä.

Jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana pätevää syytä poissaololleen, työnantaja saa käsitellä työsuhdetta purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien. Vastaavasti työntekijä saa katsoa työsopimuksen purkautuneen, jos työnantaja on ollut poissa töistä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työntekijälle pätevää syytä poissaololleen. Jos poissaolosta ei ole voitu ilmoittaa toiselle sopijapuolelle hyväksyttävän esteen vuoksi, työsopimuksen purkautuminen peruuntuu.

Säännöksen soveltaminen edellyttää yhtäjaksoista työstä poissaoloa. Muita kuin niitä päiviä, jolloin työntekijän tulee olla töissä, ei voida ottaa huomioon laskettaessa seitsemää päivää.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn