Liikkeen luovutuksissa työnantajan on sovellettava normaaleja työsuhteen päättämisperusteita. Työsopimusta ei saa irtisanoa pelkästään liikkeen luovutuksen perusteella. Yritysjärjestelyissä kuitenkin toteutetaan usein työvoimantarpeen muutoksiin johtavia taloudellisia, teknisiä ja organisatorisia järjestelyjä, jotka voivat synnyttää perusteen työsuhteen päättämiselle. Yritysjärjestelyissä irtisanomisperuste voi liittyä esimerkiksi alihankintaan, yhtiöittämiseen, sulautumiseen, tuotantotavan muutoksiin tai organisaation hajauttamiseen.

Työsopimuslaissa liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, mikäli luovutettava liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samanlaisena tai samankaltaisena. Laki korostaa toiminnallisen kokonaisuuden siirtymistä ja sen identiteetin säilymistä. Näissä tilanteissa työntekijöiden siirtymistä koskevan pääsäännön mukaan työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen niin, että heidän työsuhteeseen liittyvät etuutensa eivät heikkene.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn