Silloin kun työnantaja asetetaan konkurssiin, sekä työnantaja että työntekijä saavat irtisanoa työsopimuksen päättymään 14 päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Säännöstä sovelletaan myös määräaikaisiin työsuhteisiin. Työsuhteen voi irtisanoa konkurssin perusteella vasta konkurssin alkamisen jälkeen ja työsuhteen irtisanomisen perusteeksi on selkeästi mainittava konkurssi.

Konkurssi ei katkaise työsuhdetta automaattisesti vaan se jatkuu konkurssista huolimatta entisellään. Työantajan päätösvaltaa konkurssiin asettamisen jälkeen käyttää konkurssipesä. Mm. palkanmaksuvastuu siirtyy konkurssipesälle.

Työnantajan kuoltua sekä kuolinpesän osakkailla että työntekijöillä on oikeus irtisanoa työsopimus 14 päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisoikeus koskee myös määräaikaisia työsuhteita. Irtisanomisoikeuden käyttö on rajoitettu työnantajan kuoleman jälkeiseen kolmeen kuukauteen.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn