Irtisanomisilmoitus

Työsopimuksen päättämisilmoitus on toimitettava työnantajalle tai tämän edustajalle tai työntekijälle henkilökohtaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Tällaisen ilmoituksen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on lähetetty.

Jos työntekijä on vuosilomalla, kirjeitse tai sähköisesti lähetettyyn ilmoitukseen perustuva irtisanominen tulee voimaan aikaisintaan loman päättymistä seuraavana päivänä.

Työnantajan on työntekijän pyynnöstä viivytyksettä ilmoitettava tälle kirjallisesti työsopimuksen päättymispäivämäärä sekä ne hänen tiedossaan olevat irtisanomisen tai purkamisen syyt, joiden perusteella työsopimus on päätetty.

Säännöksen tarkoituksena on, että irtisanomisen peruste voidaan arvioida ja mahdollisia turhia oikeudenkäyntejä voidaan välttää. Laki lähtee siitä, että kaikki päättämissyyt esitetään ilmoituksessa. Oikeuskäytännössä on silti otettu huomioon ilmoittamatta jääneitä, mutta päättämishetkellä jo tiedossa olleita perusteita. Päättämissyyn ilmoittamatta jättäminen tai puutteellisen tai väärän syyn ilmoittaminen voidaan ottaa huomioon määrättäessä korvausta perusteettomasta irtisanomisesta.


Sinua voisi kiinnostaa myös:

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn