Sopimusten pätemättömyydestä säädetään oikeustoimilain 3 luvussa. Sen mukaan sopimus on pätemätön, jos

  • jos joku on pakotettu sen tekemiseen käyttämällä väkivaltaista pitelemistä taikka pakottavaa hengen tai terveyden vaaraa käsittävää uhkausta
  • se on saatu aikaan petollisella viettelyllä
  • joku on käyttäen hyväkseen toisen pulaa, ymmärtämättömyyttä, kevytmielisyyttä tai hänestä riippuvaista asemaa ottanut itselleen aineellista etua, joka on ilmeisessä epäsuhteessa siihen, mitä hän on antanut tai myöntänyt
  • tahdonilmaisu on erhekirjoituksen tai muun erehdyksen johdosta saanut toisen sisällyksen kuin on tarkoitettu, jos se, johon tahdonilmaisu on kohdistettu, tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää erehdyksestä
  • se on tehty sellaisissa olosuhteissa, että niistä tietoisen olisi kunnian vastaista vedota oikeustoimeen ja sen, johon oikeustoimi on kohdistettu, täytyy olettaa niistä tietäneen

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn