Kilpailevan toiminnan kielto

Työsuhteen aikana on voimassa lakisääteinen kilpailukielto, jonka mukaan työntekijä ei saa työnantajan luvatta tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa muutoinkaan sellaista toimintaa, joka hyvän tavan vastaisena ilmeisesti vahingoittaisi työnantajaa.

Etsitkö tietoa työsuhteen päättymisen jälkeen noudatettavasta kilpailukieltosopimuksesta

Jos työnantaja työsopimusta tehtäessä on tietoinen kilpailevasta toiminnasta eikä sen lopettamisesta nimenomaisesti sovita, katsotaan työnantajan antaneen luvan kilpailevaan toimintaan.

Uusi mahdollinen työnantaja, joka tietää työntekijän olevan aiemmalla työsopimuksellaan sidottu kilpailukieltoon, vastaa työntekijän kanssa työnantajan vahingon korvaamisesta, jos hän palkkaa tällaisen työntekijän työhön kilpailukiellon voimassaoloaikana.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn