Työntekijällä on oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta. Eläkkeen määrä on eläkkeellesiirtymiseen mennessä ansaittu eläke. 

Työntekijän alin vanhuuseläkeikä määräytyy syntymävuoden mukaan seuraavasti:

1) vuonna 1954 ja sitä ennen syntyneellä 63 vuotta
2) vuonna 1955 syntyneellä 63 vuotta ja 3 kuukautta
3) vuonna 1956 syntyneellä 63 vuotta ja 6 kuukautta
4) vuonna 1957 syntyneellä 63 vuotta ja 9 kuukautta
5) vuonna 1958 syntyneellä 64 vuotta
6) vuonna 1959 syntyneellä 64 vuotta ja 3 kuukautta
7) vuonna 1960 syntyneellä 64 vuotta ja 6 kuukautta
8) vuonna 1961 syntyneellä 64 vuotta ja 9 kuukautta
​​​​​​​9) vuosina 1962–1964 syntyneellä 65 vuotta.

Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneen työntekijän alin vanhuuseläkeikä sopeutetaan eliniän muutokseen eläkelain 82 ja 83 §:n mukaisesti ja ikä vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella vuodelle, jona työntekijä täyttää 62 vuotta.

Työntekijä voi siis halutessaan jatkaa työntekoaan 68 ikävuoteen asti. Tätä ennen työnantaja voi päättää työsuhteen ainoastaan yleisillä irtisanomisperusteilla. Työsuhde kuitenkin päättyy ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana vuonna 1957 ja sitä ennen syntynyt työntekijä täyttää 68 vuotta, vuosina 1958–1961 syntynyt työntekijä täyttää 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntynyt työntekijä täyttää 70 vuotta.

Eläkkeelle jäämistä voi myös lykätä yli 68–70 ikävuoden. Tämä edellyttää sopimista työntekijän ja työnantajan kesken.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn