Työeläkkeen ansaitseminen ja määrä

Työeläkettä kertyy kunakin vuonna ansaittujen palkkojen perusteella. Eläkettä karttuu 17 vuoden iästä 68 vuoden iän täyttymiseen asti. Eläkettä karttuu tietyn karttumisprosentin mukaan riippuen vakuutetun iästä. Eläkejärjestelmässä ei ole määrällistä kattoa, vaan kaikki työ 68 iän täyttymiseen asti kerryttää eläkettä.

Ikä                 Karttumisprosentti
17-                 1,5 %
53-62             1,7 % (siirtymäajalla vuosina 2017 – 2025)

Jos työntekijä jatkaa työssä yli vanhuuseläkeiän alarajan, saa peruskarttuman lisäksi 0,4 prosentin lykkäyskorotuksen eläkkeeseen jokaista lykkäyskuukautta kohden.

Milloin henkilö ei saa palkkaa, mutta hänelle maksetaan jotakin ansiosidonnaista sosiaalietuutta, työeläkettä ansaitaan tietty prosentti etuuden perusteena olevan ansion perusteella riippuen sosiaaliedusta. Seuraavassa luettelona tiettyjen etuuslajien mukaiset kertymisprosentit:

  • äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet, 117 %
  • työttömyyspäiväraha, 75 %
  • sairaus- ja tapaturmapäiväraha 65 %
  • vuorotteluvapaa, 55 %

Palkattomien aikojen eläkekarttumaa laskettaessa karttumisprosentti on aina 1,5 % vuodessa.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn