Viimeisin eläkeuudistus on astunut voimaan vuoden 2017 alusta lukien. Eläkkeen määrä riippuu työuran aikaisten vuotuisten työansioiden yhteismäärästä. Tässä tekstissä kerrotaan lyhyesti perusperiaatteet yksityisen puolen eläkevakuutettujen eläketurvasta. Julkisella puolella työskenteleviä koskevat säännökset ovat hieman erilaiset, ja niistä löytyy tietoja mm. Kunnallisen eläkelaitoksen ja Valtion työmarkkinalaitoksen sivuilta.

Lakisääteinen työeläkevakuutus antaa turvaa vanhuuden, työkyvyttömyyden, perheen huoltajan kuoleman ja ikääntyvän henkilön työttömyyden varalta.

Lisätietoa työeläkkeistä löydät osoitteesta tyoelake.fi.

Linkki kyselyyn