Tasa-arvoinen kohtelu

Työsopimuslaki asettaa työnantajalle velvollisuuden työntekijöiden tasapuoliseen kohteluun. Työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, sukupuolisen suuntautuneisuuden, kielen, uskonnon, mielipiteen, vakaumuksen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan syyn vuoksi.

Tasapuolisen kohtelun lähtökohtana on, että työntekijöitä kohdellaan samankaltaisissa tilanteissa yhdenvertaisesti. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi varoituksen antaminen tai hoitoon ohjaaminen. Yhdenvertaisuuslaissa kielletään syrjintä samoilla perusteilla.

Työntekijät voidaan asettaa toisistaan poikkeavaan asemaan, jos siihen on olemassa objektiivisesti arvioiden hyväksyttävä syy. Esimerkiksi kannustavan palkkausjärjestelmän käyttäminen on hyväksyttävää.

Koulutusvinkkejä aiheesta

Voit tutustua aiheeseen lisää myös jäsenetuihisi kuuluvassa työelämän verkkokoulutuskirjastossa. Katsellaksesi koulutuksia, sinun tulee olla rekisteröitynyt verkkokoulutuskirjaston käyttäjäksi. Jos olet jo hyödyntänyt maksuttoman jäsenetusi ja ottanut palvelun käyttöön, kirjaudu sisään ja klikkaa suoraan koulutuksiin alla olevista linkeistä. Jos et vielä ole rekisteröitynyt palveluun, voit tehdä sen jäsentemme OMA+-palvelussa osiossa Webinaarit ja koulutukset. 

Yhdenvertaisuus ja syrjintätilanteet työpaikalla

Linkki kyselyyn