Työntekijällä on oikeus olla poissa töistä enintään neljä työpäivää kerrallaan äkillisesti sairastuneen alle 10-vuotiaan lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi. Tähän tilapäiseen hoitovapaaseen on oikeutettu yksi vanhempi kerrallaan. Vanhemmat voivat jakaa hoitovapaajakson keskenään haluamallaan tavalla.

Työntekijän on esitettävä pyynnöstä luotettava selvitys tilapäisen hoitovapaan syystä.
Lain mukaan työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa tilapäisen hoitovapaan ajalta, mutta useimmissa työehtosopimuksissa on määräys palkanmaksuvelvollisuudesta kolmen tai neljän päivän ajalta.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn