Työsopimuslaissa ei ole säännöstä, joka velvoittaa työntekijää ilmoittamaan sairastumisestaan. Ilmoitusvelvollisuus perustuu työsuhteesta johtuviin yleisiin velvollisuuksiin ja oikeuskäytännössä se on katsottu laajaksi. Myös monissa työehtosopimuksissa on määräys, joka velvoittaa ilmoittamaan sairastumisesta viipymättä.

Ilmoitus on tehtävä pääsääntöisesti lähimmälle esimiehelle. Jos työntekijä tahallisesti laiminlyö ilmoitusvelvollisuuden, seurauksena voi olla se, että palkanmaksuvelvollisuus alkaa vasta sinä päivänä, kun ilmoitus on tehty.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn