Äitiysvapaa

Työntekijällä on työsopimuslain mukaan oikeus äitiysvapaaseen. Äitiysvapaan pituus on 105 arkipäivää (muut viikonpäivät kuin sunnuntait ja pyhäpäivät). Äitiysvapaa alkaa 30–50 päivää ennen laskettua aikaa ja päättyy, kun 105 päivää tulee täyteen.


Äitiysvapaan aloittamisesta on ilmoitettava työnantajalle kaksi kuukautta ennen vapaan alkamisaikaa. Myös äitiysraha tulee muistaa hakea kahta kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa. Jos saat äitiysloman ajalta palkkaa, Kela maksaa äitiysrahan työnantajallesi. Lisätietoa Kelan verkkosivuilta.

Työnteko äitiysrahakauden aikana

Työnantajan suostumuksella saa tehdä työtä äitiysrahakauden aikana. Työn ja työolosuhteiden tulee olla sellaiset, että niistä ei aiheudu vaaraa äidille tai syntyvälle lapselle. Työnteon pitää perustua työnantajan ja työntekijän yhteisymmärrykseen työn tekemisestä.

Työsopimuslaki kieltää työnteon äitiysvapaan aikana kahden viikon ajalta ennen laskettua aikaa ja kahden viikon ajalta synnytyksen jälkeen.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn