Äitiysvapaa

Työntekijällä on työsopimuslain mukaan oikeus äitiysvapaaseen. Äitiysvapaan pituus on 105 arkipäivää (muut viikonpäivät kuin sunnuntait ja pyhäpäivät). Äitiysvapaa alkaa 30–50 päivää ennen laskettua aikaa ja päättyy, kun 105 päivää tulee täyteen.


Äitiysvapaan aloittamisesta on ilmoitettava työnantajalle kaksi kuukautta ennen vapaan alkamisaikaa. Myös äitiysraha tulee muistaa hakea kahta kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa. Jos saat äitiysloman ajalta palkkaa, Kela maksaa äitiysrahan työnantajallesi. Lisätietoa Kelan verkkosivuilta.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn