Yleistä

Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen tilanteessa, jossa työnantaja on joutunut konkurssiin tai on muutoin maksukyvytön. Kaikki saatavat, jotka työnantaja olisi velvollinen maksamaan, voidaan maksaa palkkaturvana. Jos saatava on jäänyt maksamatta, työntekijän tulee ottaa yhteyttä työ- ja elinkeinotoimistoon tai ELY-keskukseen.

Palkkaturvahakemus on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä. Hakemuslomakkeita saa työ- ja elinkeinotoimistoista tai ELY-keskuksista. Lomake löytyy myös ELY-keskuksen internetsivuilta tai suomi.fi -sivustolta, kohdasta asioi verkossa. Kätevimmin lomake löytyy kirjoittamalla hakukenttään "palkkaturvahakemus". Yksityishenkilön tulee käyttää lomaketta Palkkaturvahakemus A

Hakemuksen voi jättää paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon tai lähettää suoraan Uudenmaan ELY-keskukseen, joka tekee päätökset palkkaturva-asioissa.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn