1. Saatava perustuu työsuhteessa tehtyyn työhön. Työsuhde on kyseessä silloin, kun työntekijä tekee työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa vastaan.
  2. Työnantaja ei ole maksanut erääntyneitä saatavia ajallaan. Kullakin saatavalla on oma, lakiin, työehtosopimukseen tai työsopimukseen perustuva eräpäivä, jolloin työnantaja on velvollinen saatavan maksamaan.
  3. Hakemus on jätetty työ- ja elinkeinotoimistoon tai ELY-keskukseen määräajassa. Hakemus on jätettävä kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä.
  4. Työnantaja on maksukyvytön, eli esim. konkurssissa. Työnantaja on maksukyvytön mm. silloin, kun tämä ei pysty maksamaan ulosotossa olevia velkojaan, on laiminlyönyt ajallaan tilittää ennakonpidätykset tai maksaa työnantajamaksut.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn