Koska saatavan on perustuttava työsuhteessa tehtyyn työhön, palkkaturvaa ei makseta itsenäiselle ammatin- tai liikkeenharjoittajalle, avoimen yhtiön yhtiömiehelle, kommandiittiyhtiön vastuunalaiselle yhtiömiehelle eikä osakeyhtiön tai osuuskunnan toimitusjohtajalle.

Palkkaturvana maksettavien saatavien enimmäismäärä on 15 200 euroa samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella.

Palkkaturvaviranomaisella on perustellusta syystä oikeus evätä palkkaturva tai harkita maksettavan palkkaturvan määrä seuraavissa tilanteissa:

  • työntekijän saatava perustuu sopimukseen tai järjestelyyn, joka on tehty palkkaturvan saamiseksi
  • palkkaturvana haettu saatava on epäsuhteessa siihen, mitä tehtyyn työhön ja muihin olosuhteisiin nähden voidaan pitää kohtuullisena
  • työntekijä hakee toistuvasti palkkaturvana samaan työnantajaan kohdistuvia saatavia.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn